Slovnaft: Spoločnosť MET Slovakia nás presvedčila kvalitou aj cenou

Pre zákazníkov je prirodzené, že rafinéria Slovnaft nepretržite dodáva na trh svoje produkty , aby sme napríklad kedykoľvek mohli natankovať plnú nádrž. Na to však potrebuje rovnako kvalitných a spoľahlivých dodávateľov surovín či energií. V oblasti zemného plynu sa pre Slovnaft stala takýmto partnerom spoločnosť MET Slovakia.

MET Slovakia sa v priebehu troch rokov stala výhradným dodávateľom zemného plynu pre celý Slovnaft, čo len potvrdzuje skutočnosť, že sa osvedčila. „Našu spoluprácu sme odštartovali 1. januára 2015, keď spoločnosť MET Slovakia začala dodávať zemný plyn pre naše odberné miesta útvaru Logistika," hovorí Silvester Valacsay, manažér útvaru Riadenie dodávok energií spoločnosti SLOVNAFT, a. s.

„K tomu potom v roku 2016 pribudli odberné miesta maloodberu. Od 1. januára 2017 je MET Slovakia naším jediným dodávateľom zemného plynu vrátane najväčšieho odberného miesta Rafinéria. Spoločnosť MET Slovakia nás presvedčila v prvom rade najlepšími cenami – a, samozrejme, spolu s tým aj najširšími a pružnými službami v spojitosti s dodávkami plynu," dodáva Silvester Valacsay.

Dôvod, pre ktorý sa Slovnaft po dlhodobej spolupráci s iným dodávateľom rozhodol pre zmenu, je na prvý pohľad jednoduchý. Bolo potrebné nájsť najvýhodnejšie i najpružnejšie riešenie. A to, ako sa ukázalo, ponúkla práve MET Slovakia, čo potvrdzuje aj generálny riaditeľ tejto spoločnosti Dušan Randuška: „Zákazník má s nami skúsenosť ako s dodávateľom, ktorý garantuje bezpečné dodávky plynu, je profesionálny pri poradenstve a poskytuje v neposlednej miere aj najlepšiu cenu vo výberovom konaní podporenú inovatívnymi riešeniami."

Aj laik sa ľahko dovtípi, čo je jedným z hlavných kritérií pri výbere dodávateľa pre priemyselnú prevádzku, ktorá musí fungovať nonstop. „Na prvom mieste je bezpečnosť a nepretržitosť dodávok plynu, pretože zemný plyn nie je len zdrojom energie, ale aj kľúčovou surovinou na výrobu vodíka pre našu technológiu spracovania ropy," hovorí Silvester Valacsay a dodáva: „Z ekonomických kritérií by som vyzdvihol pružnosť pri fixovaní ceny."

Spoločnosť MET Slovakia zabezpečila okrem iného aj nadštandardné riešenia mimoriadnych situácií najmä v súvislosti s neplánovanými odstávkami či poruchami zariadení a pomohla tiež eliminovať či aspoň minimalizovať prípadné finančné straty. Taktiež poskytuje Slovnaftu poradenstvo v stratégii riadenia nákupu plynu.

Spolupráca veľkých podnikov, ako je Slovnaft a MET Slovakia, totiž vyzerá celkom inak ako napríklad komunikácia drobného spotrebiteľa so svojím dodávateľom energií. Len na porovnanie: MET Slovakia dodáva ročne Slovnaftu plyn, ktorý v prepočte predstavuje 4 milióny megawatthodín energie. To sa rovná približne 160 až 200 tisícom domácností. „Vzhľadom na veľkosť nášho odberu sme s naším dodávateľom v každodennom nepretržitom kontakte vrátane víkendov," vysvetľuje Silvester Valacsay. „Je to nevyhnutné, aby mal čo najpresnejšie informácie o vývoji skutočného odberu plynu a tiež aby sme spoločným úsilím optimalizovali výsledné náklady za dodávku plynu. Aj v oblasti riadenia nákupu produktov sme s dodávateľom v dennom kontakte. Takáto úzka spolupráca nám pomáha znížiť naše výsledné náklady na zemný plyn."

Náklady na dodávky zemného plynu totiž zásadne ovplyvňujú koncovú cenu produktov a služieb Slovnaftu. Patria dokonca medzi najvýznamnejšie faktory, pokiaľ nerátame samotné náklady na nákup ropy. „Zemný plyn je pre nás aj kľúčovou surovinou pri procese spracovania ropy. Tým má dosah na našu konkurencieschopnosť," dodáva Silvester Valacsay.

Akciová spoločnosť Slovnaft je druhým najväčším slovenským odberateľom spoločnosti MET Slovakia, čo znamená pozíciu TOP 2 v B2B segmente na Slovensku pre MET Slovakia. Kontrakt uzavretý na konci minulého roka sa vzťahuje na celý rok 2018, spolupráca oboch spoločností tak trvá už štvrtý rok.

Keď nakupujeme produkty Slovnaftu – a opäť si natankujeme plnú nádrž, aby sme bezpečne a rýchlo dorazili do cieľa –, má na tom nepochybne svoj podiel aj osvedčený dodávateľ zemného plynu pre takýto priemyselný gigant– dodávateľ, akým je spoločnosť MET Slovakia.

MET Group so sídlom vo Švajčiarsku má vedúce postavenie na európskom trhu s energiou. MET je aktívnym členom na európskych trhoch so zemným plynom, elektrinou a ropou. Prostredníctvom dcérskych spoločností pôsobí MET v 15 krajinách, je súčasťou 27 národných trhov s plynom a obchoduje na 19 medzinárodných obchodných huboch. MET Group má výrazný podiel na dodávkach zemného plynu v Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, Španielsku a na Slovensku.