Ing. Dušan RANDUŠKA, MBA, Generálny riaditeľ

Ing. Dušan RANDUŠKA, MBA

Generálny riaditeľ

Je absolventom Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor zahraničný obchod. V roku 1997 ukončil štúdium MBA na Webster University vo Viedni. V rokoch 1987 – 1998 pracoval v zahraničných plynárenských spoločnostiach v oblasti obchodu so zemným plynom (METALIMEX a.s., Česká republika a OMV a.s., Rakúsko). V rokoch 1996/1997 bol členom predstavenstva METALIMEX. V roku 2001 bol členom predstavenstva SPP a až do roku 2014 pôsobil v SPP vo funkcii riaditeľa divízie obchodu s plynom. V tomto období zastával tiež viaceré pozície v štatutárnych orgánoch firiem skupiny SPP (NAFTA, POZAGAS, MND). V rokoch 2008 – 2014 bol členom predstavenstva SPP CZ a.s. V rokoch 2015/2016 bol konateľom VEMEX s.r.o. v Českej republike. Od marca 2016 je generálnym riaditeľom a členom predstavenstva MET Slovakia a.s.