Zatvoriť close

Odkaz Generálneho Riaditela

Našou hlavnou prioritou sú naši klienti, ktorých úspech a spokojnosť sú odrazom našej poctivej práce. Sme zástancami dlhodobej spolupráce, ktorá vedie k spoločnému rastu, rozvíjaniu obchodného, ako aj osobného vzťahu s klientom a vzájomnej podpory pri hľadaní riešenia.

K obchodom pristupuje zodpovedne, a preto sa snažíme minimalizovať riziká, ktoré dôkladne identifikujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme ich potenciálne následky. Tento prístup nám zabezpečuje stabilitu na trhu a dôveru našich klientov. Nehľadáme len vynikajúce obchodné príležitosti, ale aj prevádzkovú efektivitu, čím sa odlišujeme od konkurencie.

Vďaka nášmu tímu expertov MET Slovakia dlhodobo dosahuje úspechy a rozvíja dobré vzťahy so svojimi partnermi, čoho výsledkom je líderstvo v obchodovaní so zemným plynom v regióne strednej a východnej Európe. Sme si vedomí, že dosiahnuté výsledky nie sú samozrejmosťou a je za nimi veľa tvrdej práce našich kolegov. Cieľom Spoločnosti ako zamestnávateľa je vytvárať príjemné pracovné prostredie a podporiť každého zamestnanca v nadobúdaní nových znalostí a zručností.

V MET GROUP si plne uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť a preto sa riadime mottom „Mind the fyouture“ – „Myslíme na budúcnosť“. Pracujeme na znížení dopadu nášho podnikania na životné prostredie a našim cieľom je zvyšovanie podielu dodanej energie z obnoviteľných zdrojov.

 

György Kovács
CEO / MET Slovakia

O MET Slovakia

MET Slovakia, a.s. je 51,07-% dcérskou spoločnosťou švajčiarskej spoločnosti MET Holding AG. Na Slovensku pôsobíme od roku 2010, pričom disponujeme všetkými licenciami a povoleniami na obchodovanie a dodávky zemného plynu a elektrickej energie konečným odberateľom vo všetkých kategóriách, s výnimkou segmentu Domácností. 

MET Group je medzinárodná multikomoditná veľkoobchodná spoločnosť s významným európskym zastúpením a s výraznou ambíciou ďalšej expanzie na nové trhy. Pôsobí v desiatich krajinách a jej aktivity zahŕňajú diverzifikovanú škálu komodít – zemný plyn, elektrickú energiu, ropu, ropné produkty, LNG aj LPG.

Kľúčové faktory úspechu MET Group:

  • celoeurópske pôsobenie

  • sofistikovaný risk manažment

  • vlastné tradingové oddelenie

  • konkurencieschopné financovanie

  • 700+ vysoko angažovaných profesionálov

  • silné postavenie na trhu prostredníctvom rôznych komodít

MET Group je lídrom v obchode so zemných plynom v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Stavia na expertíze vlastného tradingového oddelenia vo Švajčiarsku a využíva skúsenosti z aktívneho pôsobenia na 27 národných plynárenských trhoch a z obchodovania na 22 európskych plynárenských huboch.

Klienti spoločností zo skupiny MET Group tak môžu profitovať z dokonalej znalosti špecifík plynárenských trhov v strednej a východnej Európe, ale aj z efektívnych a inovatívnych riešení využívaných v krajinách západnej Európy.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

MET Slovakia a.s.

Adresa: Rajská 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: (+421) 2 2092 1688
Email: info.metsk@met.com

IČO: 458 606 37
DIČ: 202 311 7107
IČ DPH: SK202 311 7107

Oddiel: Sa
Vložka č.: 5118/B