Zatvoriť close

Trvalo udržateľný rozvoj

Skupina spoločností patriacich pod MET Holding AG sa zaviazala k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja.

Používanie zemného plynu ako zdroja energie je najmenej škodlivé medzi fosílnymi palivami vďaka najnižšiemu obsahu uhlíka.

Zemný plyn je k dispozícii pre priemyselných odberateľov a rovnako aj pre obytné a obchodné oblasti. Zemný plyn sa privádza pomocou potrubia, ktoré má veľa prínosov pre životné prostredie, napr. nevplýva na verejnú cestnú dopravu zvyšovaním objemu prepravy a neznečisťuje životné prostredie emisiami z výfukových plynov.