Card image
JESEŇ PRINÁŠA VYŠŠIU VOLATILITU NA EURÓPSKOM PLYNOVOM TRHU
Zatvoriť close

JESEŇ PRINÁŠA VYŠŠIU VOLATILITU NA EURÓPSKOM PLYNOVOM TRHU

18. septembra 2019
(Bloomberg) – Zabudnite na nedostatočnú ponuku, objavujúcu sa obvykle uprostred zimy na európskom trhu so zemným plynom. Tento rok to vyzerá tak, že jeseň bude predstavovať ešte významnejšiu výzvu pre obchodníkov.

Trh so zemným plynom mal tú možnosť okúsiť pred týždňom čo to znamená, keď ceny poskočia okolo 20%, hnané obavami o stav jadrových elektrární vo Francúzsku a z prekvapivých obmedzení v rámci hlavného plynovodu.

Načo ešte stále čakáme, je príchod nižších teplôt, zmeny v rámci dovozu skvapalneného zemného plynu a exspiráciu dohody o dodávkach plynu, upravujúcu tok z Ruska cez Ukrajinu. Práve tieto faktory budú udržovať trh volatilným.

„Našim súčasným zámerom je sa uistiť, že z očakávanej volatility vo štvrtom kvartály vyťažíme čo najviac,“ uviedol Gyorgy Vargha, generálny riaditeľ obchodníka s energiou MET International z Zugu (Švajčiarsko). „Za teplého počasia nebude dochádzať k žiadnym vážnym problémom v súvislosti s Ukrajinou a LNG, preto môže situácia na trhu zotrvať v značnom medveďom trende do konca roku.“

Momentálne sú európske zásobníky plynu naplnené skoro na 95% kapacít. S predpoveďou nadštandardných teplôt po dobu ďalších 30 dní pravdepodobnosť skorých odberov klesá. K medvediemu trendu prispievajú i dovozy LNG, ktoré vzrastajú spoločne s expanziou globálnej produkcie z nových nálezísk v USA a Rusku.

Býci na trhu zemného plynu môžu očakávať popud z obáv o bezpečnosť reaktorov vo Francúzsku, čo môže posilniť dopyt po plyne. Holandsko tiež minulý týždeň uviedlo, že od 1. októbra uvalí prísnejšie obmedzenia na produkciu z európskeho najväčšieho náleziska zemného plynu, pričom ho odstaví do roku 2022 úplne, čo je o osem rokov skôr než bol pôvodný plán.

Existujú i ďalšie signály, ktoré môžu naznačovať vyššie ceny. Obchodníci zvažujú dopady obmedzení kapacít plynovodu OPAL v Nemecku, čo nasledovalo po víťazstve Poľska v stanovení ponúkanej ceny, znamenajúc, že Rusko nebude schopné zasielať taký objem plynu cez toto potrubie.

Najväčším samostatným faktorom, ktorý môže pohnúť trhom, môže byť výsledok rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Aktuálna dohoda upravujúca tok plynu do západnej Európy exspiruje na konci roku. Pre zaistenie neprerušovaných dodávok je potrebná nová dohoda. Nasledujúci veľký meeting, týkajúci sa Európskej únie, sa bude konať vo štvrtok.

„Vo štvrtom kvartále očakávame, že sa volatilita na spotovom trhu so zemným plynom nezmení z dôvodu extrémne vysokej ponuky a plných zásobníkov,“ uviedol Vargha. „V prvom kvartály vzniká určité riziko ponuky, ale kontinent je dobre pripravený aj z dôvodu vysokého naplnenia zásobníkov.“

S pretrvávajúcim teplejším počasím bude rozdiel medzi spotovými a dohodnutými cenami na dvoj- až troj-mesačné forwardy, známe ako časové spready, rovnaký, príp. sa môže rozšíriť, uviedol Vargha. MET očakáva, že LNG bude do Európy prúdiť naďalej, udržujúc trh nadmerne nasýtený v priebehu zimy.

Do konca novembra bude tempo toku LNG, predpoveď počasia a posun v rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou jasnejší, uviedol Vargha.

„Môže dojsť k veľmi rýchlej korekcii bilancie zimy za podmienky, že všetko zostane v miernom medveďom trende,“ poznamenal. „November je relatívne rozhodujúcim mesiacom.“

Od: Anna Shiryaevskaya