Card image
TLAČOVÁ SPRÁVA: ŠVAJČIARSKY MET SA TRANSFORMUJE NA SPOLOČNOSŤ VLASTNENÚ MANAŽMENTOM
Zatvoriť close

TLAČOVÁ SPRÁVA: ŠVAJČIARSKY MET SA TRANSFORMUJE NA SPOLOČNOSŤ VLASTNENÚ MANAŽMENTOM

30. mája 2018
Manažéri spoločnosti MET Group pod vedením výkonného riaditeľa Benjamina Lakatosa dokončili manažérske odkúpenie s podporou ING Bank


Novým vlastníkom energetickej spoločnosti MET Group so sídlom vo Švajčiarsku sa stane MET Capital Partners AG, novozaregistrovaná investičná platforma výkonného riaditeľa MET Group Benjamina Lakatosa. Manažéri skupiny MET Group budú prostredníctvom spoločnosti MET ManCo AG vlastniť akcie až do výšky 20 %. Predchádzajúci akcionári odpredali všetky svoje obchodné podiely v spoločnosti.

Spoločnosť MET Group je etablovaným hráčom na európskom energetickom trhu, ktorý pôsobí v 15 štátoch a na 28 národných energetických trhoch. Konsolidované výnosy skupiny dosiahli v roku 2017 hodnotu 7,59 mld. eur. Cieľom spoločnosti MET je stať sa popredným dlhodobým hráčom na konsolidovanom európskom trhu s energiami.

„Pri tejto transakcii ide o viac než len zmenu vlastníckej štruktúry: cieľom je vytvoriť platformu pre rast s jasným strategickým smerovaním. Vzhľadom na silnejúcu konkurenciu na zjednocujúcich sa energetických trhoch EÚ je veľkosť opäť dôležitá. Túto transakciu sme iniciovali, lebo spoločnosť MET usiluje o získanie významného kapitálu, aby prekonala trhy. Odkúpením podielov manažmentom spoločnosti sme dokončili prvý krok k tomuto cieľu,“ hovorí Benjamin Lakatos, výkonný riaditeľ MET Holding AG.

Trhové trendy v posledných rokoch priniesli pre hráčov v energetike nové výzvy. Zmena európskej legislatívy (v podobe „unbundlingu“) vytvorila pred viac ako desiatimi rokmi trhovú príležitosť, ktorá viedla k vstupu stoviek spoločností na energetické trhy EÚ bez dostatočnej kapitálovej základne.

Rastúca konkurencia však postupne zmenila podobu európskych trhov s energiami a obchodné príležitosti, ktoré prinášajú. Za týchto okolností potrebujú spoločnosti rásť, ak si chcú svoju konkurencieschopnosť zachovať. Spoločnosť MET ide touto cestou už posledných jedenásť rokov a je odhodlaná v nej pokračovať, aby mohla dosahovať výnimočné výsledky.

Tento proces je rozdelený na dve fázy. Prvým krokom je práve manažérske odkúpenie, v druhej fáze sa zameriame na prilákanie významného objemu kapitálu na financovanie ďalšieho rastu.

V rámci novej vlastníckej štruktúry sa počet členov manažmentu s vlastníckym podielom na spoločnosti zvýši na 50 až 70.

„Vždy som tvrdil, že rozdiel je v šikovných ľuďoch, a tento spôsob vlastníctva je zárukou maximálnej výkonnosti našich šikovných manažérov. Vidíme veľkú výhodu v tom, že budeme pánmi našej vlastnej budúcnosti,“ vysvetľuje Lakatos.

Pôvodnými vlastníkmi spoločnosti MET boli MOL Group, WISD Holding Ltd. a MET ManCo AG. S podporou ING Bank odkúpila vlastnícke podiely spoločností MOL a WISD Holding Ltd. spoločnosť MET Capital Partners AG. Manažéri skupiny MET Group budú prostredníctvom spoločnosti MET ManCo AG vlastniť akcie až do výšky 20 %.

Vlastníctvo spoločnosti jej manažmentom je bežným obchodným modelom medzi významnými európskym spoločnosťami, ktoré obchodujú s komoditami. Poskytuje transparentnosť, nezávislosť, flexibilitu a vyššiu motiváciu zamestnancov. K prvému vstupu manažérov do vlastníckej štruktúry spoločnosti došlo v roku 2012, keď manažéri spoločnosti MET nadobudli 10 % jej akcií prostredníctvom MET ManCo AG.

„Spoločnosť MET Slovakia a.s. má na trhu s plynom na Slovensku viac ako 10% podiel a v segmente dodávok zemného plynu zákazníkom mimo domácností jej patrí druhé miesto hneď za SPP“ uviedol Dušan Randuška, generálny riaditeľ MET Slovakia a.s..

O skupine MET Group

MET Group je popredná obchodná spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá pôsobí v európskom energetickom sektore. MET je aktívnym účastníkom na európskych trhoch s plynom, elektrinou a ropou. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí v 15 štátoch, na 28 národných plynárenských trhoch a v 23 medzinárodných obchodných uzloch (tzv. trading hubs). MET obchoduje približne s 8 % celkovej spotreby plynu v  kontinentálnej Európe (európska spotreba bola v roku 2017 na úrovni 465 mld. m3, pričom celkový objem plynu zobchodovaný skupinou MET Group bol približne 35 mld. m3).

www.met.com