foto-kovacs-gyorgy2.JPG

MET Slovakia a.s. je súčasťou skupiny MET GROUP a na slovenskom trhu pôsobí už 12 rokov. Táto spolupráca vytvára jeden veľký tím odborníkov, vďaka čomu vieme poskytnúť svoje skúsenosti v oblasti energetiky. 

„Našou hlavnou prioritou sú naši klienti, ktorých úspech a spokojnosť sú odrazom našej poctivej práce. Sme zástancami dlhodobej spolupráce, ktorá vedie k spoločnému rastu, rozvíjaniu obchodného, ako aj osobného vzťahu s klientom a vzájomnej podpory pri hľadaní riešenia.

K obchodom pristupuje zodpovedne, a preto sa snažíme minimalizovať riziká, ktoré dôkladne identifikujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme ich potenciálne následky. Tento prístup nám zabezpečuje stabilitu na trhu a dôveru našich klientov. Nehľadáme len vynikajúce obchodné príležitosti, ale aj prevádzkovú efektivitu, čím sa odlišujeme od konkurencie.

Vďaka nášmu tímu expertov MET Slovakia dlhodobo dosahuje úspechy a rozvíja dobré vzťahy so svojimi partnermi, čoho výsledkom je líderstvo v obchodovaní so zemným plynom v regióne strednej a východnej Európe. Sme si vedomí, že dosiahnuté výsledky nie sú samozrejmosťou a je za nimi veľa tvrdej práce našich kolegov. Cieľom Spoločnosti ako zamestnávateľa je vytvárať príjemné pracovné prostredie a podporiť každého zamestnanca v nadobúdaní nových znalostí a zručností.

V MET GROUP si plne uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť a preto sa riadime mottom „Mind the fyouture“ – „Myslíme na budúcnosť“. Pracujeme na znížení dopadu nášho podnikania na životné prostredie a našim cieľom je zvyšovanie podielu dodanej energie z obnoviteľných zdrojov.

György Kovács
CEO / MET Slovakia