MET Slovakia a.s.

Vedenie MET Slovakia

Ing. Dušan RANDUŠKA, MBA, Generálny riaditeľ
Ing. Dušan RANDUŠKA, MBA
Generálny riaditeľ
Viac
Ing. Jozef  TANZER, Finančný riaditeľ
Ing. Jozef TANZER
Finančný riaditeľ
Ing. Roman  LIPNIČKA, obchodný riaditeľ
Ing. Roman LIPNIČKA
obchodný riaditeľ
Viac