MET Slovakia a.s.

Vedenie MET Slovakia

Ing. Roman  LIPNIČKA, Generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Roman LIPNIČKA
Generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Viac
György KOVÁCS, Prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva
György KOVÁCS
Prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva
David HIRNER, Finančný riaditeľ
David HIRNER
Finančný riaditeľ