MET Slovakia a.s.

Vedenie MET Slovakia

György KOVÁCS, Generány riaditeľ a podpredseda predstavenstva
György KOVÁCS
Generány riaditeľ a podpredseda predstavenstva
David HIRNER, Finančný riaditeľ a člen predstavenstva
David HIRNER
Finančný riaditeľ a člen predstavenstva