Investície do výroby obnoviteľnej energie

Výstavba jednej z najväčších solárnych elektrární v Maďarsku sa začne čoskoro realizovať, keďže spoločnosť MET Group schválila konečné rozhodnutie o investíciách do projektu Dunai Solar Park s výkonom 17,6 megawatt (MW). Projekt solárneho parku je súčasťou stratégie podpory obnoviteľných zdrojov energie spoločnosti MET Group.

Solárna elektráreň podľa očakávaní začne fungovať v treťom štvrťroku (Q3) roku 2018, bude postavená na ploche 40 hektárov, čiastočne v lokalite elektrárne Dunamenti Erőmű. Projekt vo výške 25 miliónov EUR poskytne energiu rovnajúcu sa spotrebe približne 9000 domácnosti.

MET Dunai Solar Park Kft., vlastnená spoločnosťou MET Group, sa spolieha na trhovo-projektové financovanie poskytnuté komerčnými bankami na realizáciu tohto projektu. Solárna elektráreň bude disponovať najnovšími technológiami a jej životnosť sa predpokladá na najmenej 25 rokov, pričom príjmy za prvých 20 rokov tohto obdobia budú zaručené na základe zmluvy, ktorá zodpovedá licencii na povinný odber elektriny (KÁT). Projekt bude realizovaný na nevyužívanej, periférnej oblasti v blízkosti elektrárne Dunamenti Erőmű a oblasti bývalej rybacej farmy.

Zatiaľ čo energetické potreby priemernej domácnosti by mohli byť splnené približne 8-10 solárnymi panelmi, solárna elektráreň v blízkosti mesta Százhalombatta bude pozastávať z viac ako 76 000 solárnych panelov. Prípravy na projekt sa začali pred jeden a pol rokom, kým plánovací a licenčný proces bol zahájený pred rokom.

Výroba obnoviteľnej energie nie je len obchodnou príležitosťou, ale aj cieľom energetickej politiky, ktorý dokonale zapadá do stratégie skupiny MET. Solárny park bude slúžiť ako účinný doplnok k bežným elektrárňam na plyn alebo uhlie, čo prispeje k bezpečnosti dodávok energie a k modernizácii maďarského portfólia.

Skupina MET má ambiciózne plány na výrobu obnoviteľnej energie v regióne strednej a východnej Európy. V Maďarsku plánuje nainštalovať solárnu energiu s celkovou kapacitou 50-100 MW. To znamená, že Dunai Solar Park, prvá solárna elektráreň, bude slúžiť ako pilotný projekt pre ďalšie investície.