MET Slovakia, a.s. je 51,07-% dcérskou spoločnosťou švajčiarskej spoločnosti MET Holding AG. Na Slovensku pôsobíme od roku 2010, pričom disponujeme všetkými licenciami a povoleniami na obchodovanie a dodávky zemného plynu a elektrickej energie konečným odberateľom vo všetkých kategóriách, s výnimkou segmentu Domácností. 

MET Group je medzinárodná multikomoditná veľkoobchodná spoločnosť s významným európskym zastúpením a s výraznou ambíciou ďalšej expanzie na nové trhy. Pôsobí v desiatich krajinách a jej aktivity zahŕňajú diverzifikovanú škálu komodít – zemný plyn, elektrickú energiu, ropu, ropné produkty, LNG aj LPG.

Kľúčové faktory úspechu MET Group:

  • celoeurópske pôsobenie
  • sofistikovaný risk manažment
  • vlastné tradingové oddelenie
  • konkurencieschopné financovanie
  • 700+ vysoko angažovaných profesionálov
  • silné postavenie na trhu prostredníctvom rôznych komodít

MET Group je lídrom v obchode so zemných plynom v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Stavia na expertíze vlastného tradingového oddelenia vo Švajčiarsku a využíva skúsenosti z aktívneho pôsobenia na 27 národných plynárenských trhoch a z obchodovania na 22 európskych plynárenských huboch.

Klienti spoločností zo skupiny MET Group tak môžu profitovať z dokonalej znalosti špecifík plynárenských trhov v strednej a východnej Európe, ale aj z efektívnych a inovatívnych riešení využívaných v krajinách západnej Európy.