Pojmy „MET,“ „My,“ „Nás,“ a „Náš“ znamenajú v rámci tejto politiky Cookies „MET Holding AG a jej dcérske spoločnosti.“

Mimo informácií, ktoré nám poskytujete vedome, používame i technológiu pre zaznamenávanie („Cookies“) v záujme získavania informácií o používaní našich webových stránok.

Používaním webových stránok MET súhlasíte s tým, aby boli cookies používané a ukladané na Vašom počítači/zariadení.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, obsahujúce malé množstvo údajov o tom, kedy navštevujete webové stránky, uložené na Vašom počítači webovými stránkami, ktoré navštevujete. Používajú sa v širokej miere pre umožnenie fungovania webových stránok, príp. pre ich efektívnejšie fungovanie a poskytovanie informácií vlastníkom webových stránok. Používanie cookies je dnes štandardom na väčšine webových stránok.

Používa ktorákoľvek strana informácie získané prostredníctvom cookies z webových stránok MET?

Naše webové stránky môžu zahŕňať služby poskytované tretími stranami. Tieto tretie strany môžu taktiež využívať cookies (skôr ako analytické cookies, pre fungovanie), nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Cookies na webových stránkach MET

1. Nevyhnutné cookies pre každú návštevu pomáhajú vytvoriť funkčné webové stránky umožnením základných funkcií, akými sú navigácia po stránke a prístup k bezpečným zónam na webových stránkach. Bez týchto cookies nemôžu webové stránky fungovať správne (tzn. cookies, ktoré sú generované na počítači pri návšteve webových stránok)

Meno

Účel

Typ ukladania*

Doba uloženia*

  Vytvorenie cookies

Session cookies (mandatórne)

Ukladanie informácií vo forme identifikácie návštevy, ktorá osobne neidentifikuje používateľa

Lokálne na počítači/koncovom bode, ktorý sa využíva pre prechádzanie webových stránok

Do doby, než sú cookies vymazané z počítaču/koncového bodu

Pri prijatí politiky cookies

Neukladá sa

Pri prístupe na webové stránky

* Podrobnosti o uložení (vrátane skutočnosti, či sú cookies uložené alebo nie) závisia na prehliadači a zariadení používateľa

 2. Analytické cookies

Zasielané

Účel

Prvok

  Doba uloženia

Google Analytics

Analýza podporujúca cookies pre webovú štatistiku, používaná webovým operátorom

Analytické cookies neidentifikujú samotného používateľa prideleném náhodne vygenerovaného čísla ako ID zákazníka.

Poskytujú len informácie o

  • dobe návštevy daných webových stránok, 
  • používanom internetovom posyktovateľovi a
  • približnej lokalite (napr. vidiek a mesto)

Aktuálne používanú dobu uloženia a iné užitočné informácie nájdete tu  

Ako si zablokujem cookies na mojom prehliadači?

Ak už nechcete prijímať súbory cookies, môžete si zmeniť nastavenia na Vašom prehliadači. Toto vypne automaticky ukladanie cookies alebo Vás vždy informuje, kedy chcú webové stránky ukladať súbor cookie.

Avšak nevyhnutné cookies nemôžte vypnúť, pretože sú uložené na Vašom koncovom zariadení automaticky po návšteve akýchkoľvek webových stránok.

Ak si neprajete, aby sme využívali cookies, môžete si aktivovať príslušné nastavenie na Vašom prehliadači. Pre voľbu možnosti, aby ste neboli zaznemnávaný Google Analytics na žiadnych webových stránkach si môžete vypnúť Google Analytics cookies pri prijímaní Politiky súborov cookies. 

Ako si môžem overiť, ktoré cookies boli uložené, a vymazať nainštalované cookies?

Vo Vašom prehliadači si môžete skontrolovať a vymazať predtým uložené súbory cookies. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte časť pre pomoc vo Vašom prehliadači.

Príjemca poskytovaných údajov ako Spracovateľ údajov?

Názov Spracovateľa údajov: Across Média Ltd. (sídlo: 1071 Budapešť, Városligeti fasor 47-49., č. v obchodnom registry: 01 09 978937, DIČ: 14253287-2-42)

Aké sú následky pre mňa ako používateľa ak odmietnem cookies?

Štatistiky o Vašom chovaní na webových stránkach sa neuložia.

Sú cookies nebezpečné?

Nie, cookies nie sú nebezpečné.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Pre ďalšie informácie o tom, ako MET spracováva osobné údaje, si prečítajte naše Prehlásenie o ochrane osobných údajov na https://group.met.com/privacy-statement.