MET Group je integrovaná európska energetická spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá pôsobí na trhoch so zemným plynom, elektrinou a ropou a zameriava sa na veľkoobchod s komoditami, obchodovanie a predaj, ako aj na energetickú infraštruktúru a priemyselné aktíva. MET Group má viac ako 1 700 stálych zamestnancov v 15 európskych štátoch vrátane Bulharska, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Slovenska, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Turecka a Ukrajiny.

Úspech spoločnosti MET stojí na troch pilieroch: talentovaní a vysoko motivovaní zamestnanci; integrovaný model riadenia rizík; a efektívnejšie podnikateľské a obchodné procesy než u konkurencie.

MET Group sa chce stať popredným trhovým hráčom prostredníctvom zavádzania inovatívnych riešení na tradičnom európskom trhu s energiami.

map-valid-from-31-may-2019.png

sarga.png Dcérske spoločnosti
skupiny MET
kek.png Regióny v ktorých
MET skupina obchoduje