Zatvoriť close
Energetický mix Energetický mix Pow-en
Biomasa 3.10%
Slnečné 2.44%
Veterné 0.02%
Vodné 20.13%
Geotermálne 0.00%
Ostatné obnoviteľné 0.36%
Čierne uhlie 2.69%
Hnedé uhlie 3.07%
Zemný plyn 8.48%
Ropné produkty 1.57%
Ostatné fosílne 1.85%
Jadrové zdroje celkom 56.30%

Energetický mix Pow-en

Zvyškový energetický mix 2022
Obnoviteľné zdroje - celkom 9.29%
Biomasa 3.80%
Slnečné 2.99%
Veterné 0.03%
Vodné 2.03%
Geotermálne 0.00%
Ostatné obnoviteľné 0.44%
Čierne uhlie 3.30%
Hnedé uhlie 3.76%
Zemný plyn 10.40%
Ropné produkty 1.92%
Ostatné fosílne 2.27%
Jadrové zdroje celkom 69.06%

Zvyškový mix

2022 Zvyškový mix Energetický mix zdrojov Energetický mix Pow-en
CO2 (gCO2/kWh) 185.60 156.93 151.41
Rádioaktívny odpad (mg/kWh) 2.42 2.10 1.97