Zatvoriť close

Zmena dodávateľa plynu alebo elektriny

Podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy s vaším doterajším dodávateľom v súlade s jeho podmienkami výpovednej lehoty a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu. Všetky kroky potrebné na zmenu dodávateľa urobíme za vás bezplatne.

 

Zmeny na odbernom mieste

Vykonávanie zmien týkajúcich sa odberného miesta, či už ide o prihlásenie nového, zmenu na existujúcom alebo zrušenie odberného miesta administratívne zabezpečíme za vás.