Ing. Roman  LIPNIČKA, poverený generálny riaditeľ a obchodný riaditeľ

Ing. Roman LIPNIČKA

poverený generálny riaditeľ a obchodný riaditeľ

Je absolventom Technickej univerzity vo Zvolene. V rokoch 1989 – 2009 pracoval v štátnej spoločnosti LESY SR oblasť logistiky a obchodu. V rokoch 2010 – 2019 sa podieľal na rozbehu energetickej spoločnosti ELGAS (obchodník s plynom a elektrinou) člen skupiny GGE. Zároveň pôsobil ako konateľ v spoločnosti ELGAS Hungary a člen predstavenstva ELGAS Sales. Od júla 2019 je obchodným riaditeľom MET Slovakia a.s.